www.deutsches-marinearchiv.de

 Bundesmarine

Letzte Änderung: 13.11.2016

Admirale der Bundesmarine
1956 - 1990

Bemerkungen:
a.D. = aus dem Dienst geschieden
DKG = Deutsches Kreuz in Gold (23 Träger)
RK = Ritterkreuz (10 Träger)
EL = Eichenlaub zum Ritterkreuz (5 Träger)
S = Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz (2 Träger)

Name, Vorname

letzter Rang

geboren

gestorben

Bemerkungen

Arendt, Rudolf

KAdm.

25.01.1923

 

a.D. 31.03.1983

Bartel, Hans

FlAdm.

21.05.1901

27.08.1979

a.D. 30.09.1961

Bartholomäus, Gustav

FlAdm.

06.04.1924

30.01.2009

a.D. 30.09.1984

Benzino, Wolfgang

VAdm.

14.01.1921

01.09.2004

a.D. 31.03.1981

Bethge, Ansgar

VAdm.

16.11.1924

13.01.2008

a.D. 31.03.1985

Bierbaum, Dr.med. Karl-Heinz

AdmArzt

12.07.1908

23.02.1970

a.D. 30.09.1968

Biesterfeld, Horst

FlAdm.

01.12.1906

11.10.1969

a.D. 30.04.1966

Bing, Gerhard

FlAdm.

04.08.1934

19.03.2006

a.D. 31.03.1993

Birker, Dr.med. Hans-Wilhelm

AdmArzt

25.05.1923

19.03.1995

a.D. 30.09.1983

Birnbacher, Carl Heinz

KAdm.

26.05.1910

05.12.1991

a.D. 30.09.1970
RK: 17.06.1940

Blanc, Adalbert von

FlAdm.

11.07.1907

07.11.1976

a.D. 30.09.1964
RK: 27.11.1944
EL: 06.05.1945 

Boehe, Rolf

FlAdm.

26.03.1913

26.04.1979

a.D. 31.03.1972

Boehmer, Hans Rudolf

KAdm.

18.05.1938

 

a.D. 30.09.1998
als VAdm.

Boller, Willi

FlAdm.

03.07.1922

18.08.2006

a.D. 30.09.1982

Braun, Dieter-Franz

VAdm.

19.12.1935

22.03.2014

a.D. 31.03.1996

Brost, Wolfgang

KAdm.

20.01.1936

01.09.2016

a.D. 30.06.1993

Christmann, Hansdieter

FlAdm.

27.08.1933

06.02.2008

a.D. 30.09.1990

Clausen, Karl

FlAdm.

09.10.1916

 2013

a.D. 30.09.1976
DKG: 14.08.1943

Collmann, Herwig

FlAdm.

01.09.1915

06.02.2005

a.D. 31.03.1973

Deckert, Rudolf

KAdm.

03.11.1927

 2008

a.D. 31.12.1984

Dingeldein, Otto

FlAdm.

06.03.1915

11.05.1981

a.D. 30.09.1972
DKG: 14.08.1943

Dubois, Jürgen

KAdm.

07.12.1932

25.03.2008

a.D. 31.03.1993

Duch, Oswald

FlAdm.

16.07.1918

25.01.2000

a.D. 31.03.1978
DKG: 30.04.1942

Ehrensberger, Konrad Martin

FlAdm.

27.03.1936

01.12.2009

a.D. 30.06.1994

Ehrhardt, Dieter

KAdm.

14.05.1927

 

a.D. 30.09.1987

Ehrhardt, Werner

KAdm.

25.05.1898

23.09.1967

a.D. 30.09.1960

Erdmann, Heinrich

KAdm.

16.07.1908

19.03.1992

a.D. 16.11.1968
DKG: 19.05.1943

Feindt, Hans-Arend

KAdm.

29.10.1921

02.02.2002

a.D. 31.03.1982

Fenn, Heinz Konrad

FlAdm.

20.07.1918

17.03.2016

a.D. 30.09.1978

Fiebig, Günter

FlAdm.

06.03.1920

07.06.1984

a.D. 31.03.1980

Fingerle, Hans-Klaus

FlAdm.

01.04.1908

06.06.1988

a.D. 30.09.1968

Fischer, Dr.phil. Kurt

FlAdm.

17.01.1937

 

a.D. 31.03.1993

Flachsenberg, Dr.phil. Walter

FlAdm.

26.10.1908

03.11.1994

a.D. 31.03.1969

Fliedner, Dr.med. Klaus-Theodor

AdmArzt

08.12.1935

 

a.D. 31.03.1993

Frank, Hans

FlAdm.

22.06.1939

 

a.D. 30.09.1999
als VAdm.

Freiwald, Kurt

FlAdm.

29.10.1906

12.12.1975

a.D. 30.09.1965

Fromm, Günter

VAdm.

21.11.1924

10.07.2013

a.D. 31.03.1985

Fuchs, Karl-Heinz Rudolf

FlAdm.

18.01.1915

10.04.1990

a.D. 31.03.1973

Geffers, Dr.Ing. Horst

FlAdm.

15.02.1925

16.12.2015

a.D. 31.03.1985

Geier, Jürgen-Friedrich

FlAdm.

05.05.1940

 

a.D. 30.09.2000
als VAdm.

Gerlach, Heinrich

VAdm.

31.08.1906

27.06.1988

a.D. 30.09.1966
DKG: 08.11.1944

Giermann, Johann Christian

FlAdm.

07.11.1936

 

a.D. 31.12.1995

Göpffarth, Karl-Heinz

FlAdm.

08.06.1913

02.02.1977

a.D. 31.12.1971

Grote, Henrich

FlAdm.

09.11.1920

25.10.1995

a.D. 31.03.1981

Güllich, Gerhard

FlAdm.

01.03.1938

a.D. 07.06.1996
als KAdm.

Günther, Siegfried

FlAdm.

07.02.1933

 

a.D. 31.03.1991

Guggenberger, Friedrich

KAdm.

06.03.1915

13.05.1988

a.D. 31.10.1972
RK:10.12.1941
EL: 08.01.1943

Gut, Dr. med. Herbert

AdmArzt

23.02.1913

25.06.1976

a.D. 30.09.1972

Gysae, Robert Karl Friedrich

FlAdm.

04.01.1911

28.04.1989

a.D. 31.03.1970
RK: 23.11.1941
EL: 31.05.1943

Haack, Wolfgang

FlAdm.

16.01.1910

03.04.1991

a.D. 30.09.1969
DKG: 30.10.1942

Hallier, Heinz-Harald

KAdm.

19.04.1936

 

a.D. 30.09.1993

Hartwig, Paul

VAdm.

14.09.1915

09.03.2014

a.D. 30.09.1975

Heck, Walter

FlAdm.

16.05.1910

28.02.1987

a.D. 31.03.1970

Heß, Dr.phil. Sigurd Friedrich G.

FlAdm.

26.02.1938

 

a.D. 31.03.1998
als KAdm.

Hetz, Karl

VAdm.

11.05.1910

23.12.1980

a.D. 30.09.1970
DKG: 01.06.1945

Hößlin, Hans-Jürgen von

FlAdm.

27.02.1937

 

a.D. 31.03.1996

Hoffmann, Carl Gustav Friedrich

FlAdm.

24.07.1923

2001 

a.D. 30.09.1983

Holleuffer, Joachim-Albrecht von

KAdm.

20.03.1921

31.01.2012

a.D. 31.03.1977

Horten, Dirk

FlAdm.

14.12.1939

 

a.D. 31.03.2000
als VAdm.

Hülsemann, Diether

FlAdm.

23.10.1937

 

a.D. 31.03.1998
als KAdm.

Hundt, Ulrich A.

FlAdm.

23.06.1937

 

a.D. 30.09.1994

Ites, Dr.med.dent. Otto

KAdm.

05.02.1918

02.02.1982

a.D. 30.09.1977
RK: 28.03.1942

Jeschonnek, Gert

VAdm.

30.10.1912

18.04.1999

a.D. 30.09.1971

Johannesson, Rolf

KAdm.

22.07.1900

06.12.1989

a.D. 31.08.1961
RK: 07.12.1942

Jung, Berthold

KAdm.

17.06.1915

11.01.1992

a.D. 30.09.1973

Kähler, Wolfgang

FlAdm.

22.03.1903

08.09.1983

a.D. 30.06.1962
DKG: 12.03.1942

Kampe, Helmut

VAdm.

07.12.1925

 

a.D. 31.03.1986

Kemnade, Friedrich Walter Karl

KAdm.

12.12.1911

29.01.2008

a.D. 30.09.1970
RK: 23.07.1942
EL: 27.05.1943

Kimmerling, Werner-Georg

FlAdm.

23.03.1913

05.09.1995

a.D. 31.03.1971
DKG: 16.07.1943

Kirchem, Dr.med Rolf

AdmArzt

17.10.1925

07.11.2015

a.D. 31.03.1986

Klemm, Helmut

FlAdm.

16.02.1908

25.10.1969

a.D. 30.09.1967

Klose, Hans-Helmut

VAdm.

09.09.1916

19.10.2003

a.D. 30.09.1978
DKG: 31.01.1944

Klug, Bernd-Georg

FlAdm.

12.12.1914

15.06.1975

a.D. 31.03.1968
RK:12.03.1941
EL: 01.01.1944

Kratzmair, Dr. Hansjakob

KAdm.

19.09.1927

 

a.D. 30.09.1987

Krauss, Willi

KAdm.

27.12.1935

04.06.2013

a.D. 31.03.1996

Kretschmer, Otto

FlAdm.

01.05.1912

05.08.1998

a.D. 30.09.1970
RK: 04.08.1940
EL: 04.11.1940
S: 26.12.1941

Kriebel, Paul

FlAdm.

29.01.1917

06.04.2015

a.D. 31.03.1977

Kühnle, Heinz

VAdm.

16.01.1915

11.10.2001

a.D. 31.03.1975

Kuhnke, Günter

KAdm.

07.09.1912

11.10.1990

a.D. 30.09.1972
RK: 19.09.1940

Laudien, Klaus-Dieter

FlAdm.

07.01.1938

27.05.2009

a.D. 30.09.1995

Liebig, Gustav Carl Eduard

KAdm.

05.06.1930

28.02.2007

a.D. 30.09.1989

Looschen, Hans

FlAdm.

28.11.1907

27.06.1987

a.D. 30.09.1966

Lüdke, Hermann

FlAdm.

18.12.1911

08.10.1968

a.D. 30.09.1968

Luther, Günther

Adm.

17.03.1922

31.05.1997

a.D. 31.03.1982

Mann, Hans-Joachim

VAdm.

26.06.1935

 

a.D. 30.09.1991

Martin, Dieter

FlAdm.

16.09.1921

2013

a.D. 30.09.1981

Meentzen, Wilhelm

VAdm.

19.03.1915

08.05.2001

a.D. 30.09.1974
RK: 30.10.1944

Mehner, Jochen

FlAdm.

18.04.1934

 

a.D. 31.03.1992

Meisner, Hans-Friedrich

KAdm.

30.08.1928

2012

a.D. 30.09.1986

Meyer, Egon

FlAdm.

07.06.1929

 

a.D. 30.09.1988

Meyer, Hans Karl

FlAdm.

01.12.1898

23.01.1989

a.D. 31.12.1960
DKG: 02.03.1942

Meyer-Abich, Dr.rer.nat. Helmut

FlAdm.

20.07.1919

2008 

a.D. 30.09.1979
DKG: 14.08.1943

Meyer-Höper, Hans-Joachim

KAdm.

10.02.1935

2014 

a.D. 31.03.1993

Müller, Dr.med. Ernst

AdmArzt

08.12.1926

 

a.D. 31.03.1989

Müller, Ernst-Günther

FAdm.

03.12.1922

2004 

a.D. 31.03.1983

Mutius, Theodor von

FlAdm.

19.12.1909

19.10.1977

a.D. 31.03.1970
DKG: 04.12.1943

Neuss, Helmut

KAdm.

12.03.1908

21.07.2009

a.D. 31.03.1968

Niemann, Klaus-Peter

FlAdm.

29.10.1935

 

a.D. 30.09.1994

Noodt, Dr.rer.nat. Eberhard

KAdm.

16.09.1922

27.10.2005

a.D. 30.09.1982

Nordholz, Dr.med.dent. Dieter

AdmArzt

17.09.1926

 

a.D. 30.09.1986

Obermaier, Albrecht

VAdm.

09.07.1912

01.08.2004

a.D. 30.09.1971
DKG: 06.05.1943

Oehlke, Horst

FlAdm.

02.01.1924

2001

a.D. 31.12.1981

Ostertag, Reinhard

FlAdm.

28.10.1913

20.03.1994

a.D. 30.09.1971
DKG: 01.09.1942

Penner, Dr.med. Klaus

AdmArzt

02.09.1921

13.01.1998

a.D. 30.09.1981

Peter, Karl

KAdm.

17.09.1918

06.12.2003

a.D. 30.09.1977

Ponert, Hubert

FlAdm.

22.09.1923

24.09.2000

a.D. 30.09.1983

Poser, Günter

KAdm.

23.09.1916

03.06.2003

a.D. 30.09.1973

Proehl, Dr.med. Joachim

AdmArzt

17.06.1932

 

a.D. 30.09.1992

Rau, Erwin

KAdm.

03.01.1918

20.01.1995

a.D. 30.09.1977

Reeder, Günter

KAdm.

02.11.1915

 

a.D. 31.03.1971
DKG: 29.06.1943

Rehder, Klaus

VAdm.

07.08.1933

 

a.D. 30.09.1993

Remde, Friedrich

FlAdm.

17.07.1928

10.01.1999

a.D. 30.09.1988

Richarz, Dr.med. Albert

AdmArzt

03.11.1923

2010

a.D. 31.03.1984

Robbers, Dr.med. Horst

AdmArzt

26.04.1918

30.04.2010

a.D. 30.09.1978

Rösing, Hans-Rudolf

KAdm.

28.09.1905

16.12.2004

a.D. 30.09.1965
RK: 29.08.1940

Rogge, Bernhard

VAdm.

04.11.1899

29.06.1982

a.D. 31.03.1962
RK: 07.12.1940
EL: 31.12.1941

Rohwedder, Dr.med. Hermann

AdmArzt

09.04.1925

 

a.D. 30.09.1985

Ruge, Friedrich Oskar

VAdm.

24.12.1894

03.07.1985

a.D. 30.09.1961
RK: 21.10.1941

Schmähling, Elmar

FlAdm.
(später
gerichtlich
aberkannt!)

17.02.1937

 

a.D. 16.01.1990

Schneider-Pungs, Dr.med.vet. Karl

KAdm.

31.07.1914

22.09.2001

a.D. 30.09.1973

Schrade, Wolfgang

FlAdm.

02.03.1924

06.05.2010

a.D. 31.03.1984

Schreiber, Gerd

FlAdm.

02.04.1912

2004

a.D. 31.03.1971
DKG: 22.05.1942

Schroeter, Gottfried L. Horst von

VAdm.

10.06.1919

25.07.2006

a.D. 30.09.1979
RK: 01.06.1944

Schünemann, Dr.med.dent. Werner

FlAdm.

09.03.1920

27.10.2004

a.D. 31.03.1980

Schumann, Alfred

FlAdm.

16.06.1902

10.05.1985

a.D. 31.03.1963
DKG: 17.11.1942

Schuur, Heinrich

FlAdm.

23.11.1937

 

a.D. 31.12.1994

Seizinger, Kurt Fritz

FlAdm.

07.01.1920

28.09.1996

a.D. 31.03.1980

Sievert, Klaus-Dieter

FlAdm.

17.05.1935

 

a.D. 30.09.1995

Smidt, Karl Ernst

KAdm.

30.08.1903

10.01.1984

a.D. 30.09.1963
RK: 15.06.1943

Sörensen, Uwe

FlAdm.

25.02.1920

10.03.2006

a.D. 31.03.1979

Sommermeyer, Horst

FlAdm.

12.03.1938

 

a.D. 31.03.1998
als KAdm.

Steindorff, Klaus-Jürgen

KAdm.

17.05.1932

14.01.2006

a.D. 31.03.1989

Steinhaus, Rolf

VAdm.

01.04.1916

01.10.2004

a.D. 30.06.1976

Stemann, Dr.med. Hans-Georg

AdmOStArzt

19.09.1916

04.11.2011

a.D. 30.09.1976

Teipel, Alfons

FlAdm.

30.09.1931

 

a.D. 30.09.1989

Thäter, Klaus-Jürgen

KAdm.

27.06.1925

27.10.2000

a.D. 31.03.1986

Thienemann, Ernst

FlAdm.

07.11.1898

27.06.1964

a.D. 30.09.1960

Thomsen, Rolf

FlAdm.

06.05.1915

26.03.2002

a.D. 31.03.1972
RK: 04.01.1945
EL: 29.04.1945

Toepser, Wilfried

FlAdm.

12.02.1919

2003

a.D. 31.03.1979

Topp, Erich

KAdm.

02.07.1914

26.12.2005

a.D. 31.12.1969
RK: 20.06.1941
EL: 11.04.1942
S: 17.08.1942

Trebesch, Herbert

VAdm.

09.11.1915

06.07.2007

a.D. 31.03.1978

Tuschy, Dr.med. Dietrich

AdmArzt

27.12.1918

 

a.D. 31.03.1979

Vohs, Hans-Hermann

KAdm.

04.12.1923

02.07.1996

a.D. 31.03.1984

Vorsteher, Karl-Heinz

FlAdm.

01.06.1916

11.06.1988

a.D. 30.09.1974
DKG: 07.09.1944

Wagner, Gerhard

KAdm.

23.11.1898

26.06.1987

a.D. 31.12.1962
DKG: 15.06.1944

Wangenheim, Hubert Frhr. von

FlAdm.

04.11.1904

03.09.1973

a.D. 31.12.1962
DKG: 21.01.1942

Wedel, Dr.med. Karl-Wilhelm

AdmArzt

22.05.1925

 

a.D. 30.09.1981

Wegener, Edward

KAdm.

17.12.1904

30.12.1981

a.D. 31.03.1965
DKG: 03.03.1943

Wellershoff, Dieter

Adm.

16.03.1933

16.07.2005

a.D. 30.09.1991

Wenig, Horst Günter

FlAdm.

15.12.1919

06.02.1986

a.D. 31.03.1980

Werner, Alfred

FlAdm.

24.10.1925

2014

a.D. 31.03.1986

Weyher, Hein-Peter

KAdm.

22.03.1935

 

a.D. 31.03.1995
als VAdm.

Wind, Horst Helmut

FlAdm.

15.08.1927

19.02.2009

a.D. 30.09.1985

Wolff, Max-Eckart

FlAdm.

19.12.1902

09.11.1988

a.D. 31.03.1963
RK: 04.08.1940

Zenker, Karl-Adolf

VAdm.

19.07.1907

27.03.1998

a.D. 30.09.1967

Ziebis, Kurt

FlAdm.

07.03.1935

 

a.D. 31.03.1992

Zimmermann, Armin

Adm.

23.12.1917

30.11.1976

a.D. 30.11.1976
DKG: 04.03.1942

 

 

Personen

Bundesmarine
1956 - 1990

zur Hauptseite